“Tilfældigvis er skærmen blevet blæk” – installation på Roskilde bibliotek

 

 

Foto: Poesimaskine på Roskilde BibliotekPoesimaskine på Roskilde Bibliotek

DARC/CAVI/DUL forskere har været med til at lave den  interaktive litteraturinstallation “Tilfældigvis er skærmen blevet blæk”. Poesimaskinen  udstilles forskellige steder bl. a. Roskilde bibliotekerne i perioden 11. april – 11. maj 2012 og Roskilde festival 2012 som en del af projektet Litteraturen finder sted. Installationens tekster bliver udgivet på http://blaek.netlitteratur.dk/

Følg projektet på www.netlitteratur.dk. Her følger en introduktion til værket.

Hvad
Installationen består af: en skærm, en computer, en bonprinter og 3 bøger. I hver af bøgerne er der indbygget sensorer, der kan registrere tryk. Ved at trykke på bøgerne, kan man skabe et digt, som automatisk printes ud på en bonprinter, og som man kan tage med sig.

Hvordan
Når installationen er i stilstand, vises et ordhav. Når man løfter en af bøgerne, kommer et hvidt tekstfelt til syne midt i ordhavet. Dernæst kommer der en tekstlinje frem. Ved at trykke på bogen kan man ændre på teksten. Der er yderligere to grader af teksten ud over den, som først optræder. Ved at fastholde trykket, vælger man den grad, man gerne vil have. Så ryger tekstlinjen ind på plads på det hvide tekstfelt og en ny fremkommer. Man fortsætter sådan, indtil digtet er færdigt. Dernæst printes det automatisk ud på en bonprinter og man kan tage det med sig.
Bemærk: Der er forskellige tekster tilknyttet hver bog. Ved at bruge forskellige bøger, kan man altså skabe forskellige tekster. Man må gerne bruge flere bøger på én gang.

Hvorfor
Formålet med værket er at vise ét af de træk, der ofte gør sig gældende i digital litteratur; nemlig at brugeren skal gøre noget med værket for at få det til at give mening. Her skal man selv være aktiv, for at der bliver skabt et digt. Det er først gennem brugerens interaktion med værket, at man egentlig kan tale om, at der er et værk.
Værkets lydbillede har – ud over at det er en del af værket – til formål både at skabe et lydligt rum for installationen, og at gøre det tydeligt, hvem der interagerer med hvilken tekst i værket, når der er flere, der leger med det samtidigt.
Projekt Litteraturen finder sted arbejder bl.a. på at finde modeller for, hvordan digital litteratur (der ikke eksisterer i fysisk form) kan formidles i det fysiske biblioteksrum. Mange af de nye litterære tendenser, der fremkommer i disse år – som f.eks. digital litteratur eller performancelitteratur – skaber nye, spændende udfordringer for bibliotekets formidling. Projekt Litteraturen finder sted søger at finde løsninger på disse udfordringer.
Projektet er 2-årigt og slutter i marts 2013.
Projektet har fået midler fra Styrelsen for Bibliotek & Medier.
Hvad skal værket efter 11. maj
Når udstillingsperioden på biblioteket slutter, skal der samles op på de erfaringer, der er høstet. De skal bruges til at finjustere værket. Værket skal i juli udstilles på Roskilde Festival 2012 i bibliotekets hal på festivalpladsen. Dernæst skal det turnere rundt på andre biblioteker i landet.

Hvem
Tilfældigvis er skærmen blevet blæk er skabt af Litteraturen finder sted, Roskilde Bibliotekerne, Digital Urban Living, CAVI & Tekne produktion, Aarhus Universitet.

3D programmering: Jonas Oxenbøll Petersen, Janus Bager Kristensen, Rolf Bagge
Design & konceptudvikling: Jonas Fritsch, Lasse Steenbock Vestergaard, Søren Pold, Martin Campostrini, Allan Thomsen Volhøj, Ann Luther Petersen
Lyddesign: Rune Wehner
Forfatter: Peter-Clement Woetmann

This entry was posted in Dansk, News and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply