Den digitale litterære kultur: Stram forretningsmodel eller litterær udfordring?

En kortere og mindre akademisk version af min artikel i Nordisk Tidsskrift of Informationsvidenskab og Kulturformidling (http://ntik.dk/2012/nr1-2/Pold.pdf) er kommet i Tom Ahlbergs glimrende elektroniske kulturnyhedsbrev Søndag Aften (http://www.cultur.com/2012/0696.html). Artiklen diskuterer hvordan e-bogen og ikke mindst Amazon og Apples forretningsmodeller omkring e-bogen udfordrer vores litterære kultur, herunder bibliotekerne. Den slutter med at pege på en helt anderledes form for e-bog, Konrad Korabiewskis og Litten Nystrøms Påvirket som kun et menneske kan være.Pointen er, at digitalisering afspejler en kulturkamp, hvor bestemte måder at læse, handle med og forholde sig til litteratur er programmeret direkte ind i de elektroniske bogformaters software og infrastruktur. Der står altså ganske mange værdier for den litterære kultur på spil.

Læs den på din iPad eller Kindle, hvis du tør!

This entry was posted in Dansk, News and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply